Bespoke

EN / NL

Un projet ?

Que ce soit sur des projets de résidences mais aussi des hôtels, bars et restaurants, magasins, Goboliqhts offre un service de création de luminaires sur mesures.

Un luminaire issu de la collection existante peut être adapté selon le lieu où il sera installé.

Nous sommes aussi disponibles pour imaginer une nouvelle création réalisée en collaboration avec vous !

Contactez-nous et nous analyserons votre demande spécifique :

Sur base d'une image en 3d, d'un croquis, d'une photo ou d'un rendez-vous dans notre studio ou directement chez nos clients, nous étudierons votre demande et nous vous enverrons une réponse rapide de la faisabilité de votre projet.

Nous pouvons créer un nouveau composant en laiton ou verrerie pour un projet spécifique. 

Une proposition détaillée avec fiches techniques, une image en 3d et un devis estimatif vous sera ensuite envoyée.

Votre validation par le paiement d'un acompte, la production de votre luminaire prendra entre 4 et 6 semaines.

Nous vous accompagnerons jusqu'à la livraison et l'installation si cela est nécessaire.

Chaque luminaire est livré avec une fiche technique, une modélisation en 3d et une instruction d'installation. Notre documentation est disponible sur notre site.

 

 

Back to top
EN

A project ?

Whether it is for housing projects or those for hotels, bars, restaurants or shops, Gobolights is able to offer lights tailored to your needs.

A light from our existing collection can be adapted to suit the place in which it will be installed.

We are available to imagine a new creation developed in collaboration with you!

Please contact us and we shall be happy to analyse your specific request:

We will study your request on the basis of a 3D image, a sketch, a photograph or an appointment in our studio or on your premises and send you a reply regarding the feasibility of your project as soon as possible.

We can develop a new component or piece of glassware for a specific project. 

A proposal with the technical details, a 3D image and an estimate of the costs will then be forwarded to you.

 

Once you have accepted it and lodged the requested down payment, your light will be manufactured in four to six weeks.

We can assist you with the delivery and installation, if necessary.

 

Each light is delivered with its technical sheet, its 3D model and instructions for its installation. Our documentation is available on our website .

 

 

Back to top
NL

Een project ?

Indien het gaat om woningbouwprojectenr of die voor hotels, bars, restaurants of winkels, Gobolights kan verlichting aanbieden die is afgestemd op uw behoeften.

Een lamp uit de bestaande collectie kan worden aangepast aan de plaats waar deze zal worden geïnstalleerd.

We zijn beschikbaar om u een nieuwe creatie voor te stellen, gemaakt in samenwerking met u!

Neem contact met ons op en we zullen uw specifieke verzoek graag analyseren:

Aan de hand van een 3D-afbeelding, een schets, een foto of een afspraak in onze studio of bij u, zullen wij uw aanvraag bestuderen en u zo snel mogelijk een antwoord sturen op de haalbaarheid van uw project.

Voor een specifiek project kunnen we een nieuw onderdeel of stuk glaswerk ontwikkelen Onze verlichting wordt in ons atelier geassembleerd en getest. 

Een gedetailleerd voorstel met technische fiches, een 3D-afbeelding en een schatting worden dan naar u opgestuurd.

 

Zodra u deze heeft geaccepteerd en de gevraagde aanbetaling heeft ingediend, wordt uw lamp binnen vier tot zes weken geproduceerd.

Indien nodig kunnen wij u helpen met de levering en installatie.

 

Elke lamp wordt geleverd met een technische fiche, een 3D-modellering en instructies voor de installatie. Onze documentatie is beschikbaar op onze site (technische details en instructies).